Giới chuyên gia dự báo, thời gian tới, mô hình kinh doanh siêu thị sẽ thay đổi rất nhanh nên nếu các doanh nghiệp không kịp thời thay đổi, khả năng bị đào thải sẽ rất cao

VIDEO LIÊN QUAN