Nhiều cổ phiếu ngân hàng có mức tăng trần như OCB, MBB, STB hay VIB. Nhóm vốn hóa lớn khác như TCB, CTG, HDB cũng tăng mạnh trên 4-5%... Đà tăng lan sang cả các mã ngân hàng trên sàn UPCOM: ABB tăng 7,6%, BVB tăng 7,3%.

VIDEO LIÊN QUAN