Làm công việc tái chế xe lăn thiện nguyện, sư thầy Đức Minh (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) nhận thấy, mỗi người khuyết tật đều mang một cơ thể khiếm khuyết khác nhau, có người bị khuyết tật ở tay, có người người bị ở chân, người bị liệt cả người,... và tuỳ tình trạng mỗi người lại có một kiểu xe phù hợp, đó là lý do những chiếc xe lăn ‘đặc biệt’ ra đời.

VIDEO LIÊN QUAN