Kể từ người nhiễm HIV được phát hiện lần đầu ở Việt Nam, đến nay, nước ta đã có 30 năm ứng phó với HIV/AIDS. Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay tập trung vào chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”.