Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Ngọc Tâm Ngân đã thuê đất của nông dân để trồng đinh lăng với hứa hẹn sẽ cho bà con thu nhập cao. Tuy nhiên, cây vẫn chưa kịp lớn, công ty này đã đi khỏi địa phương cùng với số tiền chưa trả.

VIDEO LIÊN QUAN