Số lượng voi trong khu vực rừng núi tại Myanmar đã giảm 90% trong 20 năm. Con số giật mình này báo động cho tình trạng sát hại voi lấy da tại quốc gia này

VIDEO LIÊN QUAN