Đây là một trong những nội dung được đề cập tại hội thảo Tương lai ngành tài chính Việt Nam 2017, do tạp chí Asian Banker tổ chức sáng 12/1 tại Hà Nội.

VIDEO LIÊN QUAN