Tiến độ bầu cử ở các phường được báo cáo từng giây theo thời gian thực. Ban chỉ đạo chỉ cần ngồi một chỗ cũng biết gia đình nào còn chưa đi bầu, có thể tra tên họ địa chỉ cụ thể trên phần mềm để cử cán bộ đến vận động. Chính quyền Quận 3 ở TP Hồ Chí Minh vừa lần đầu tiên ứng dụng công nghệ, số hóa hoạt động bầu cử trên địa bàn.

VIDEO LIÊN QUAN