Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các cá nhân có sai phạm về công tác thu và chi trong trường học. Các trường phải công khai các khoản thu, chi và sử dụng đúng mục đích.

VIDEO LIÊN QUAN