2 ứng dụng Snapchat và Skype bị đánh giá là 2 ứng dụng có độ bảo mật thông tin thấp, trong khi đó Facebook và WhatApps lại được đánh giá rất cao về tính bảo mật, an toàn.

VIDEO LIÊN QUAN