Freedom 251 gây sốt trên làng di động với mức giá tương đương 3,66 USD trong khi cấu hình ở mức chấp nhận được.

VIDEO LIÊN QUAN