Quấy rối nơi công sở, câu chuyện này không ai xa lạ. Nhưng đối với thế hệ Z, việc quấy rối tình dục nơi công sở diễn biến theo nhiều hình thức khác nhau. Làm thế nào để xử lý khi mình rơi vào tình huống này? Cùng ekip thực hiện “Sinh tồn công sở” lắng nghe những câu chuyện chân thực về nạn quấy rối tình dục nơi công sở.

VIDEO LIÊN QUAN