Ngày 19/7, Singapore đã thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, trở thành nước thứ 3 phê chuẩn hiệp định này sau Mexico và Nhật Bản.

VIDEO LIÊN QUAN