Singapore đang tiếp tục nới lỏng giãn cách và mở cửa đón du khách thông qua làn đi lại vắc xin. Tuy chưa thể tạo nên sự đột biến, song việc mở thêm nhiều làn đi lại vắc xin đã bắt đầu có tác động tích cực tới sự phục hồi của hàng không và du lịch của nước này.

VIDEO LIÊN QUAN