Singapore tiếp tục nâng độ tuổi tối thiểu hút thuốc lá từ 20 lên 21. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Đây là một trong những biện pháp được chính phủ Singapore áp dụng nhằm hạn chế thanh niên nước này tiếp cận các sản phẩm thuốc lá và tiếp tục giảm tỷ lệ số người hút thuốc lá tại nước này.

VIDEO LIÊN QUAN