Singapore đã quyết định kết thúc “giai đoạn bình ổn," được triển khai từ ngày 27/9 tới nay sau khi dịch tái bùng phát do mở cửa, và bước vào giai đoạn 2 mở cửa nền kinh tế.

VIDEO LIÊN QUAN