Sẽ thế nào nếu cấm xe máy khi giao thông công cộng chưa hoàn thiện, theo lộ trình cấm xe máy thì liệu người dân sẽ đi lại bằng gì trong khi xe bus công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và việc xây 3 tuyến đường sắt trong 6 năm là bất khả thi.

VIDEO LIÊN QUAN