Các container hàng nhập về cảng đã quá 90 ngày mà chủ hàng không đến nhận sẽ được thanh lý. Đây là chỉ đạo mới nhất của Tổng Cục Hải quan, trước tình trạng thiếu vỏ container trầm trọng cho xuất khẩu những tháng cuối năm.

VIDEO LIÊN QUAN