Hôm nay 4/6 các Ban ngành sẽ có buổi làm việc với người dân để làm rõ về vấn đề thu phí tạo trạm Phước Tượng- Phú Gia. Bất cập nảy sinh từ việc đặt vị trí của trạm thu phí khiến nhiều phương tiện không đi qua hầm Phướng Tượng- Phú Gia vẫn phải đóng phí.

VIDEO LIÊN QUAN