Các sở, ngành của TP. Hồ Chí Minh đang báo cáo UBND thành phố phê duyệt kế hoạch, sau đó sẽ công khai tiến độ và đưa ra đấu giá lại các lô đất tại Thủ Thiêm, thông tin từ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết.

VIDEO LIÊN QUAN