Bảo lãnh xe vi phạm được đánh giá là một biện pháp tốt để giảm tải lượng xe tạm giữ, cũng như tạo điều kiện cho chủ xe được tự bảo quản. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng, tại TP.HCM vẫn chưa có người dân nào thực hiện bảo lãnh xe vi phạm.