Trang thông tin điện tử ASEAN 2020 cung cấp các dịch vụ viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin, nội dung toàn diện về các sự kiện của năm ASEAN, phục vụ cho đại biểu và phóng viên tham dự Hội nghị, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN