Tết này đã khác Tết xưa, nhiều người đã thay cảnh tay xách nách mang bao nhiêu đồ đạc sắm sửa cho nhà cửa bằng cách ngồi yên đặt hàng qua mạng.

VIDEO LIÊN QUAN