Mỗi ngày ở Việt Nam có hơn 300 người tử vong vì ung thư. Một nguyên nhân quan trọng là do đa số các bệnh nhân phát hiện muộn. Thế nhưng đáng tiếc hơn nữa là có những bệnh nhân dù phát hiện sớm nhưng lại lựa chọn các cách chữa bệnh tự phát.

VIDEO LIÊN QUAN