Hội đồng thẩm định SGK cho biết việc thẩm định, đánh giá các bộ SGK được tiến hành theo nguyên lý ưu tiên sự thích hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

VIDEO LIÊN QUAN