Chiếc sà lan chở khoảng 3.000 tấn hàng lưu thông trên sông Đồng Nai trong lúc tránh phương tiện ngược chiều thì bị hỏng hộp số, không ăn lái rồi chết máy. Sau đó, do thủy triều lên nên phương tiện bị trôi khiến phần đuôi va vào trụ cầu Đồng Nai.

VIDEO LIÊN QUAN