Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH các địa phương yêu cầu tăng cường rà soát, xử lý các khóa học làm giàu biến tướng.

VIDEO LIÊN QUAN