Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt để thực hiện tốt Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

VIDEO LIÊN QUAN