Cần tăng cường giải ngân đầu tư công và ODA, nhất là vào hạ tầng để bù lại sụt giảm của du lịch và hàng không. Đó là chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ.

VIDEO LIÊN QUAN