"Việt Nam thức giấc" mời quý vị cùng đến Đà Nẵng với không khí vừa sản xuất vừa phòng chống dịch trong các cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp. Vào những ngày này, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở sản xuất đều phải tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho công nhân đồng thời đảm bảo vận hành doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm.

VIDEO LIÊN QUAN