Bộ Công thương vừa hoàn thiện và trình Đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8) lên Chính phủ. Cùng với việc phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, bản quy hoạch này tiếp tục xem xét phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo với quy mô phù hợp.

VIDEO LIÊN QUAN