Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, quy định trong các văn bản về thông tư của ngành giáo dục là rất nhiều. Bộ Giáo dục đang rà soát các văn bản, trong đó có các thông tư từ nhiều năm trở lại đây, thì thấy có vấn đề này. Quy định này đã có từ năm 2007, sau đó đến năm 2016 tiếp tục có trong thông tư. Như vậy, thực tế quy định này đã có.

VIDEO LIÊN QUAN