Việc Đài THVN chia sẻ bản quyền truyền thông, mùa World Cup 2018 là lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi giải cả Internet, thiết bị di động...

VIDEO LIÊN QUAN