Với lượng dự trữ ngoại hối lên tới 47 tỷ USD, lãi suất ổn định, thậm chí có xu hướng giảm, các tổ chức quốc tế đã đánh giá cao sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam

VIDEO LIÊN QUAN