Hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định thành công đối với người ứng cử. Bởi lẽ, đây là dịp để cử tri đánh giá thực chất năng lực, trình độ cũng như sự gắn kết với cử tri, nhân dân của mỗi ứng cử viên, từ đó quyết định lựa chọn, bỏ phiếu để ứng cử viên nào trở thành đại biểu dân cử.

VIDEO LIÊN QUAN