Ở ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

VIDEO LIÊN QUAN