Tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, ngày 11/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; Kế hoạch và đầu tư. Nội dung chất vấn gồm: Việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19; Công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền. Việc giảm tải chương trình học cho học sinh; Việc thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác an toàn trường học, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường học; Phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh.

VIDEO LIÊN QUAN