Chương trình kỳ họp thứ 2, ngày 10/11, Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ về 2 nhóm vấn đề: y tế và lao động, thương binh và xã hội. Trong đó phần 1 có những nội dung về y tế như sau: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và chiến lược phòng, chống dịch, chiến lược vaccine trong thời gian tới; Giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng, miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở; Định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế.