Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch quốc hội: Nguyễn Đức Hải, quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua một loạt các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông liên vùng và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

VIDEO LIÊN QUAN