Sáng nay (8/11) Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách nhà nước và công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đánh giá cao các kết quả đạt được, các đại biểu đồng thời chỉ ra một số hạn chế cũng như đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tiến tới kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.