Chiều 27/7, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025. Nhiều vướng mắc, khó khăn và giải pháp để thúc đẩy hiệu quả đầu tư công đã được đưa ra thảo luận.