Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 15/6 Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Các đại biểu đề nghị phải tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đồng thời tránh lợi ích cục bộ loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp luật, pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

VIDEO LIÊN QUAN