Quốc hội Chile ngày hôm qua (7/12) đã thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đây là kết quả đạt được sau 1 thập kỷ kéo dài của cuộc chiến pháp lý về vấn đề này. Được biết, chỉ một số quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh với số lượng cư dân theo Công giáo chiếm đa số có luật tương tự.

VIDEO LIÊN QUAN