Sáng 24/3, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

VIDEO LIÊN QUAN