Tiền kỹ thuật số như một loại tiền dùng để giao dịch đang gây nhiều tranh cãi và chưa được công nhận trên thế giới, Thế nhưng El Salvador, đất nước ở Trung Mỹ, lại vừa trở thành nước đầu tiên công nhận tính hợp pháp của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin.

VIDEO LIÊN QUAN