Việc đẩy nhanh tiêm ngừa COVID-19 cho người dân đang được thực hiện tại các địa phương khác. Theo phân bổ của Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh được nhận 167.200 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm phòng COVID-19. Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nhân sự, cơ sở vật chất, các điều kiện tiêm chủng, đến nay tỉnh Quảng Ninh đã tiêm được 85.000 liều vắc xin này cho người dân trên địa bàn.

VIDEO LIÊN QUAN