Mặc dù chính quyền địa phương đã hướng dẫn và tổ chức lực lượng tổ chức thu gom, chôn lấp số lợn chết theo quy định nhưng một số người dân vẫn thiếu ý thức, vứt lợn chết ra đồng, gây ô nhiễm môi trường.

VIDEO LIÊN QUAN