Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép tỉnh Quảng Bình triển khai bầu cử sớm ở 13 khu vực bỏ phiếu vào ngày hôm nay (20/5).

VIDEO LIÊN QUAN