Sau khi được xác định có dịch ở cấp độ 2, UBND quận Đống Đa lập tức điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ trở lại từ ngày 1/1/2022.

VIDEO LIÊN QUAN