Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2017 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn khai thác dầu thô vượt kế hoạch Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước.

VIDEO LIÊN QUAN